A living family photographic archive of Jewish Central Europe

Medzinárodný projekt

Koordinátor a finančné zabezpečenie: Centropa Pix, Central Europe Center for Research and Documentation, Viedeň;

Vedúci projektu: Ed Serotta; koordinátor slov. časti: PhDr. P. Salner, CSc.

Riešiteľ z ÚEt SAV a výstup v roku 2001: P. Salner, získanie a popis cca 350 fotografií

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2001
Typ projektu: