A living family photographic archive of Jewish Central Europe

Medzinárodný projekt

Koordinátor a finančné zabezpečenie: E. Serotta, nadácia Centropa Pix, Viedeň, Rakúsko

Koordinátor za slovenskú stranu: PhDr. Peter Salner, CSc, ÚEt SAV

Doba riešenia projektu: 1999 - 2001

Odborný garant, koordinátor: E. Serotta, Viedeň, Centropa Pix

Člen projektu z ÚEt SAV a výstupy za rok 2000: PhDr. Peter Salner, CSc.; v roku 2000 zozbieraných a popísaných cca 350 fotografií.

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2001
Typ projektu: