Lokálny kontext regionálneho rozvoja z hľadiska rozvojových aktivít

Číslo projektu: 15/2007

Vedúca projektu: Ľubica Falťanová, Mgr., CSc.,

Zástupca vedúcej: Peter Slavkovský, PhDr., DrSc.,

Riešiteľ: Ľubomír Falťan, Mgr., CSc. (Sociologický ústav SAV)

Doba riešenia projektu: 01. 2007–12. 2009 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2009
Typ projektu: