Ľudová kultúra Slovákov v Chorvátsku. Narodna kultura Slovaka v Hrvatskoj


BENŽA, M. (Ed.). Ľudová kultúra Slovákov v Chorvátsku. Narodna kultura Slovaka v Hrvatskoj.Našice: Zväz Slovákov v CHR, 2002. 160 s.