​Ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

Podaný návrh projektu

Typ projektu: Informačné centrum kultúrneho dedičstva Slovenska 

Nositelia projektu: Národné osvetové centrum, Bratislava a Ústav etnológie SAV 

Riešitelia za ÚEt SAV: G. Kiliánová, D. Luther, P. Slavkovský, J. Zajonc, K. Popelková 

Doba riešenia: 2009–2010 

Stav projektu: návrh podaný v októbri 2008, rozhodnutie sa očakáva v roku 2009 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: