Ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

Informačné centrum kultúrneho dedičstva Slovenska - budovanie centrálnej databázy dokumentov o tradičnej ľudovej kultúre Slovenska, Uznesenie vlády č.666 zo dňa 8. augusta 2007 pod názvom Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru (uznes. B.6.) 

Nositeľ projektu: Informačné centrum kultúrneho dedičstva Slovenska, SĽUK, Vladimír 
Kyseľ

Zodpovedná riešiteľka v ÚEt SAV: Gabiela Kiliánová, PhDr., CSc.

Dátum začatia/ukončenia projektu: 1.6.2009 - 31.12.2010

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: