Ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

Informačné centrum kultúrneho dedičstva Slovenska - Ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom; Budovanie centrálnej databázy dokumentov o tradičnej ľudovej kultúre Slovenska, Uznesenie vlády č.666 zo dňa 8. augusta 2007 pod názvom Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru (uznes. B.6.) 

Informačné centrum kultúrneho dedičstva Slovenska 

Nositeľ projektu: Národné osvetové centrum, Bratislava, koordinátor V. Kyseľ

Riešiteľ projektu: Ústav etnológie SAV, zodp. riešiteľka G. Kiliánová. Obsahom zadania pre ÚEt SAV je vypracovanie metodiky a spracovanie rukopisu elektronického encyklopedického slovníka o tradičnej ľudovej kultúre Slovenska; 
 
Riešitelia za ÚEt SAV: G. Kiliánová, D. Luther, P. Slavkovský, J. Zajonc, K. Popelková

Doba riešenia: 1.6.2009 - 31.12.2010

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: