Ľudové poznanie

31.05.-01.06.2012

Odborná konferencia s domácou účasťou, zameraná najmä na študentov a študentky bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia sociálnej antropológie, etnológie, religionistiky a iných príbuzných odborných disciplín. Konferencia bola organizovaná riešiteľským tímom projektu VEGA Ľudové poznanie a jeho sociokultúrne podmienky v spolupráci so študentským časopisom Speculum. Podujatia sa zúčastnilo 18 účastníkov. 

Miesto konania: budova spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava

Galéria: