Ma bisteren – rómsky holocaust na Slovensku

Číslo projektu: 12/2005 

Vedúci projektu: Arne Mann, PhDr., CSc.,

Zástupkyňa vedúceho: Zuzana Kumanová, Mgr., PhD.

Riešiteľka: Zuzana Bošeľová, Mgr.

Doba riešenia projektu: 03. 2006 – 02. 2009

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2009
Typ projektu: