Ma bisteren – rómsky holocaust na Slovensku

Vnútroústavný projekt

Ma bisteren – Holocaust of Roma people in Slovakia

Číslo projektu: 12/2006 

Vedúci projektu: Arne Mann, PhDr., CSc.

Zástupca vedúceho: Zuzana Kumanová, Mgr., PhD.

Riešiteľka: Zuzana Bošeľová, Mgr.

Doba riešenia projektu: 03. 2009 – 01. 2012 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2012
Typ projektu: