Malé dejiny veľkých udalostí

10. – 12. 11. 2004

Medzinárodná konferencia bola venovaná 15. výročiu pádu Berlínskeho múru a Nežnej revolúcii v Československu). Organizátorom podujatia bol Ústav etnológie SAV v spolupráci s s Ústavom pamäti národa v Bratislave. Podujatia sa zúčastnilo 28 domácich a 13 zahraničných prednášateľov a vyše 30 odborníkov, študentov a doktorandov.

Miesto konania: Bratislava

Hlavná organizátorka: Z. Profantová

Členky organizačného výboru: N. Beňová, J. Barátová, I. Jenčová