Malé dejiny veľkých udalostí III.


Malé dejiny veľkých udalostí III: naratívna každodennosť v kontexte sociálno-historickej retrospektívy. Z. PROFANTOVÁ. (Ed.) Etnologické štúdie, 14. Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2007. 207 s. ISBN 978-80-88997-41-2. (ZBORNÍK)

Menu?: 
Nie