Malé dejiny veľkých udalostí v Československu po roku 1948, 1968, 1989. I., II.


Malé dejiny veľkých udalostí v Československu po roku 1948, 1968, 1989. I., II. Z. PROFANTOVÁ. (Ed.) Etnologické štúdie 13. Bratislava : ÚEt SAV a Ústav pamäti národa, Tomáš Písecký-ARM 333 2005. ISBN 80-89069-13-4, s. 193 a s. 283.