Maľované výšivky. Vymaľovanky inšpirované motívmi slovenských výšiviek


ZAJONC, Juraj – ONDRUŠKOVÁ, Marta: Maľované výšivky. Vymaľovanky inšpirované motívmi slovenských výšiviek. Bratislava: Slovart, 2016. 104 s. ISBN 978-80-556-20-978.

Publikácia, ktorej hlavným poslaním je poskytnúť relax, prináša aj informácie o podobách tradičnej výšivky Slovenska z hľadiska jej motívov i vzťahu ľudovej a slohovej výtvarnej kultúry.
Úvod aj sprievodné texty ku každej z päťdesiatich ornamentálnych kompozícií sú príkladom možnosti popularizácie poznatkov etnológie o tradičnej kultúre Slovenska pre širokú verejnosť. Texty napísal a na výbere predlôh výšiviek sa podieľal Juraj Zajonc. Kresby vytvorila Marta Ondrušková.

Viac informácií o publikácii nájdete TU.

Menu?: 
Nie