Marie Curie Training Program European Doctorate in Social History of Europe and Mediterranean

Medzinárodný projekt - 6. rámcový program Európskej únie projekt. Je určený na výmenu doktorandov medzi šiestimi európskymi školiacimi pracoviskami.

Evidenčné číslo projektu: MEST-CT-2004-007066 

Nositeľ projektu, koordinujúca inštitúcia a garant: Universita Ca´Foscari, Benátky; prof. Stuart Woolf

Doba riešenia: 2005 - 2008

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2008
Typ projektu: