Martina Sekulová, Mgr., PhD.

migrácia, integrácia, transnacionálne praktiky starostlivosti, rod a ľudské práva

e-mail: martina.sekulova@savba.sk
tel.: 02-5296-4707, kl. 111

VŠ vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, odbor: etnológia a kultúrna antropológia Bratislava, 2005
Tituly a vedecké hodnosti: Mgr. (2005), PhD. (2013)
Komunikačné jazyky: anglický, poľský
Rok nástupu do ústavu: 2019
 


Vedecké projekty

Aplikácia inovatívnych prístupov v etnológii/sociálnej antropológii na Slovensku, VEGA 2/0050/16, 2016 – 2019

Role of European Mobility and its Impacts in Narratives, Debates and EU Reforms (REMINDER), International Centre for Migration Policy Development, 2017 – 2019 (spoluriešiteľka)

Tajomstvá z denníkov migrantov na okraji, Inštitút pre verejné otázky, 2014 – 2015 (spoluriešiteľka)

Bezhraničná starostlivosť? Opatrovateľky zo Slovenska v Rakúsku, Sociologický ústav SAV, 2016 – 2018 (spoluriešiteľka)

Advokácia pre elimináciu vážneho porušovania ľudských práv žien a diskriminácie žien, Občan, demokracia a zodpovednosť, 2014 (spoluriešiteľka)

Inštitút rodovej rovnosti, Centrum vzdelávania, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 2012 – 2014 (spoluriešiteľka a hlavná výskumníčka)

Prítomní a (ne)viditeľní? Kultúrna a sociálna integrácia migrantov na lokálnej úrovni, Inštitút pre verejné otázky, 2013 – 2014 (spoluriešiteľka)

Access to Employment in Central European Countries, UNHCR, 2013 (spoluriešiteľka)

Migrantky a platená práca v domácnostiach. Rodové a rodinné dôsledky migrácie za prácou, Inštitút pre verejné otázky, 2010 – 2011 (spoluriešiteľka)

Ekonomické aspekty integrácie migrantov z tretích krajín na Slovensku, Inštitút pre verejné otázky, 2010 – 2011 (spoluriešiteľka)

Rodinné a rodové aspekty integrácie migrantov z tretích krajín, Inštitút pre verejné otázky, 2008 – 2009 (spoluriešiteľka)

 

Pedagogická činnosť

Kurz Antropológia turizmu 2007/2008 - 2009/2010 Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave


Zahraničné pobyty

European University Institute, Florence, Taliansko (6/2011). VII. Summer School on International Migration: challenges and opportunities for the EU and its Neighbourhood (štipendium Erste Stiftung)
Centre for the Research and Mobilities, Lancaster University, Veľká Británia (4/2010)
REMESO Graduate School on Migration, Ethnicity and Society, Linköpings University, Norrkoping, Švédsko (3/2010), Medzinárodný kurz International migration, ethnicity and gender; Intersectional perspectives on labour, power and citizenship.
Ústav etnologie, Filozofická fakulta, Karlova Univerzita, Praha, Česká Republika (2003)

 

Bibliografia

Monografie

BAHNA, M. – SEKULOVÁ, M. 2019. Crossborder Care: Lessons from Central Europe. Cham: Palgrave-Macmillan, 149 s, ISBN 978-3-319-97027-1.

HLINČÍKOVÁ, M. - SEKULOVÁ M. 2015. Integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou na Slovensku: Hľadanie východísk. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2015, 181 s., ISBN 978-80-89345-52-6.

HLINČÍKOVÁ, M. - CHUDŽÍKOVÁ, A. - GALLOVÁ KRIGLEROVÁ, E. - SEKULOVÁ, M. 2014. Migranti v meste: prítomní a predsa (ne)viditeľní. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, CVEK, 123 s., ISBN 978-80-89345-47-2.

HLINČÍKOVÁ, M. – LAMAČKOVÁ, D. – SEKULOVÁ, M. 2011. Migranti a migrantky na trhu práce v SR – identifikácia a prekonávanie bariér diskriminácie. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 76 s., ISBN 978-80-89345-30-4.

FILADELFIOVÁ, J. – GYÁRFÁŠOVÁ, O. – HLINČÍKOVÁ, M. – SEKULOVÁ, M. 2011. Migranti na slovenskom trhu práce: problémy a perspektívy. Ekonomické aspekty migrácie a integrácie migrantov. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 136 s., ISBN 80-89345-34-2.

FILADELFIOVÁ, J. – GYÁRFÁŠOVÁ, O. – HLINČÍKOVÁ, M. – SEKULOVÁ, M. 2010. Sondy do kultúrnej diverzity na Slovensku. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 152 s., ISBN 978-80-89345-26-7.

Filadelfiová, J. – Sekulová, M. 2009.Migrantky medzi nami. Rodinné a rodové aspekty integrácie. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 133 s., ISBN: 978-80-89345-25-0.
 

Kapitoly v monografiách

SEKULOVÁ, M. – HLINIČÍKOVÁ, M. 2018. Integration of migrants and refugees in Slovakia – the perspective of policies, programmes and their outcomes. In: MESEŽNIKOV, G. – KUCHARCZYK, J. (Eds.) Phantom Menace. The Politics and Policies of Migration in Central Europe. Praha: Heinrich Böll Stiftung, pp. 38 – 52, ISBN 978-80-88289-13-5.

SEKULOVÁ, M. 2016. Ženy v pohybe: migrácia a integrácia v optike rodu. In: HLINČÍKOVÁ, M. - MESEŽNIKOV, G. (eds.): Otvorená krajina alebo nedobytná pevnosť? Slovensko, migranti a utečenci. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, Heinrich Böll Stiftung Praha, s. 79 – 94, ISBN 978-80-89345-60-1.

SEKULOVÁ, M. – HLINČÍKOVÁ, M. – DEBRECÉNIOVÁ, J. – KRIŠKOVÁ, Z. 2016. Prejavy, príčiny, sprievodné znaky a ďalšie systémové aspekty porušovania ľudských práv žien pri pôrodoch v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku – zistenia z hĺbkových rozhovorov so zdravotníckym personálom a so ženami. In: DEBRECÉNIOVÁ, J. (ed.) 2016. Ženy – Matky – Telá II. Systémové aspekty porušovania ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Bratislava: Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy, s. 97 – 216, ISBN: 978 – 80 – 89140 – 27 – 5.

SEKULOVÁ, M. – HLINČÍKOVÁ, M. – DEBRECÉNIOVÁ, J. – KRIŠKOVÁ, Z. 2015. Pôrodná skúsenosť v zdravotníckom zariadení na Slovensku optikou ľudských práv žien. In: DEBRECÉNIOVÁ, J. (ed.) 2015. Ženy – Matky – Telá. Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Bratislava, Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy, s. 57 – 155, ISBN: 978-80-8914-022-0.

SEKULOVÁ, M. 2015. „Najčistotnejšie, najzodpovednejšie, najpracovitejšie". Slovenské opatrovateľky senioriek a seniorov v Rakúsku. In: KOBOVÁ, Ľ. (ed.) Feministky hovoria o práci. Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu. Bratislava: Záujmové združenie žien Aspekt, s. 101–134, ISBN 978-80-8151-032-8.

HLINČÍKOVÁ, M. – SEKULOVÁ, M. 2014. Migrácia a mobilita v srdci Európy. In: Mesežnikov, G. – Bútorová, Z. – Kollár, M. (eds.): Desať rokov v Únii: Slovenská a česká cesta. Praha: Heinrich Boll Stiftung, ISBN 978-80-89345-50-2.

GYÁRFÁŠOVÁ,O. – HLINČÍKOVÁ, M. – SEKULOVÁ, M.: Slovakia: New Migration Flows and Challenges for Integration Policies. In: Novotný, V. (ed.): Opening the Door? Immigration and Integration in the European Union. Brussels: Centre for European Studies, 2012. s. 281 – 312, ISBN: 978-29-3063-211-7.

HLINČÍKOVÁ, M. – SEKULOVÁ, M. 2011. Migrácia. In: Bútora, M. - Kollár, M. – Mesežnikov, G. (eds.) Slovensko 2010. Správa o stave spoločnosti a demokracie a o trendoch na rok 2011. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, ISBN 80-89345-32-8.

Sekulová,M.2007. Keď rozhoduje sezónnosť (pracovná situácia žien v turistickom regióne). In: Bútorová, Z. (ed): Tu a teraz: sondy do života žien 45+. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, s. 57 – 77, ISBN: 978-80-8893-595-7.


Vedecké štúdie

ROGOZ, M. - SEKULOVÁ, M. 2018. The perceived impacts of care mobility on sending countries and institutional responses: healthcare, long-term care and education in Romania and Slovakia. International Centre for Migration Policy Development: Vienna. Dostupné online: https://www.reminder-project.eu/publications/working-papers/the-perceive...

Sekulová, M. 2013. Slovakia Report. In: UNHCR: Access to Employment for Beneficiaries of International Protection in Bulgaria, Poland, Romania and Slovakia. Budapest: UNHCR, pp. 75 – 80.

SEKULOVÁ, M. 2013. Transnational Households in the Context of Female Migration from Slovakia to Austria. Urban People, 15 (2), 213, pp. 217 – 236.

SEKULOVÁ, M. – GYÁRFÁŠOVÁ, O. 2010. Indikátory integrácie migrantov – aktuálne skúsenosti a budúce výzvy. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky.