Matica slovenská v Juhoslávii

Medzinárodná dohoda - Tradičná ľudová kultúra Slovákov v Juhoslávii ako kultúrne dedičstvo a etnoidentifikačný faktor v inonárodnom prostredí

Platnosť dohody: 1999 – 2002

Výstupy: Dohoda bola podpísaná v roku 1998, kedy sa uskutočnili predvýskumy slovenských etnológov v Juhoslávii a východiskový prieskum potrebný na prípravu kolektívnych terénnych výskumov. Tie sa potom úspešne realizovali v nasledujúcich rokoch. V roku 2001 sa v rámci kooperácie uskutočnil 9-dňový terénny dotazníkový výskum 3 pracovníkov ÚEt (M. Benža, P. Slavkovský, R. Stoličná) v rámci vedeckého projektu zameraného na výskum slovenských menšín v Európe.

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2002
Typ projektu: