Matica slovenská v Juhoslávii

Medzinárodná dohoda - Tradičná ľudová kultúra Slovákov v Juhoslávii ako kultúrne dedičstvo a etnoidentifikačný faktor v inonárodnom prostredí

Platnosť dohody: 1999 - 2002

Výstupy v roku 2000: Dohoda bola podpísaná v roku 1998, kedy sa uskutočnili aj predvýskumy slovenských etnológov v Juhoslávii a východiskový prieskum potrebný na prípravu kolektívnych výskumov v teréne. V roku 2000 realizovali 3 pracovníci ÚEt ( M. Benža, P. Slavkovský, R. Stoličná) v rámci grantovej úlohy terénne výskumy kultúry slovenskej minority v Juhoslávii.

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2002
Typ projektu: