Matica slovenská v Juhoslávii

Medzinárodná dohoda - Tradičná ľudová kultúra Slovákov v Juhoslávii ako kultúrne dedičstvo a etnoidentifikačný faktor v inonárodnom prostredí

Platnosť dohody: 1999–2002 

Výstupy: Dohoda bola podpísaná v roku 1998, kedy sa uskutočnili predvýskumy slovenských etnológov v Juhoslávii a východiskový prieskum potrebný na prípravu kolektívnych terénnych výskumov. V roku 2002 sa v rámci kooperácie uskutočnili terénne výskumy pracovníkov ÚEt (M. Benža, P. Slavkovský, R. Stoličná) v rámci vedeckého projektu zameraného na výskum slovenských menšín v Európe. Príprava monografie Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Juhoslávii (zadaná do tlače v roku 2002) - vedúci tímu M. Benža.

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2002
Typ projektu: