Medzi textom a kontextom

13.-14.11.2003

Konferencia k problematike folklórnych žánrov bola venovaná pamiatke Dr. Márie Kosovej a pripravená v rámci Dní európskej vedy. Organizátorom podujatia bol Ústav etnológie SAV v spolupráci s Etnologickým ústavom AV ČR Brno (J. Pospíšilová). Konferencie sa zúčastnilo 10 domácich a 6 zahraničných účastníkov.

Miesto konania: Topoľčianky

Členky organizačného výboru: A. Hlôšková, E. Krekovičová, T. Bužeková