Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie

APVV projekt

Intergenerational social networks in an aging city, continuity and innovation

Nositeľ projektu: Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta

Riešiteľky v UESA SAV: Mgr. Ľubica Voľanská, PhD., Mgr. Soňa Gyárfáš Lutherová

Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0184

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 2016 – 2020

Program online konferencie Sociálne siete v starnúcej spoločnosti (26. 11. 2020)

Kniha abstraktov online konferencie Sociálne siete v starnúcej spoločnosti (26. 11. 2020)

Typ projektu: