Medzinárodný seminár sociálnych pracovníkov pracujúcich s Rómami

25. 6. 2008

Medzinárodný slovensko-poľsko-český seminár sociálnych pracovníkov pracujúcich s Rómami. Podujatie zorganizovali: Fundacja integracji spolecznej Prom z Wroclaw, Uniwersytet Wroclaw, Polska; Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Ústav etnológie SAV. Zúčastnilo sa ho 30 zahraničných a 25 domácich účastníkov.

Miesto konania: Bratislava

Člen organizačného výboru: A. Mann