Metodologické problémy etnografického výskumu


Metodologické problémy etnografického výskumu. BUŽEKOVÁ, Tatiana – JEROTIJEVIĆ, Daniela (Eds.) Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2012 (vyšlo 2013). 147 s. ISBN 978-80-263-0335-0.

Zborník prináša príspevky z medzinárodnej konferencie „Metodologické problémy v etnografickom výskume sociálnych reprezentácií“, ktorá sa konala v Bratislave 8. – 9.11.2012. Publikácia je rozdelená do dvoch častí: „Zber a interpretácia dát pri kvalitatívnom etnografickom výskume“ a „Použitie kvalitatívno-kvantitatívnych metód pri etnografickom výskume“.
Menu?: 
Nie