Metodologické problémy v etnografickom výskume sociálnych reprezentácií

8. – 9.11. 2012

Medzinárodná konferencia usporiadaná Ústavom etnológie SAV v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky 2012. Konferencia, ako výstup projektu VEGA 2/0092/11, sa zaoberá problematikou sociálnych reprezentácií ako kľúčovým konceptom spoločenských vied. Procesy distribúcie sociálnych reprezentácií sa skúmajú v rámci rozličných tém a ich definície sa naprieč teóriami spoločenských vied môžu značne líšiť. V etnografickom výskume prináša osobité výzvy a problémy predovšetkým všeobecnosť tohto konceptu. Tá vyvoláva rozličné prístupy pri získavaní dát aj v rámci následnej analýzy. Cieľom konferencie je priblížiť praktické problémy, ktorým výskumníčky a výskumníci pri etnografickom výskume sociálnych reprezentácií čelia. Podujatie súčasne ponúka fórum na prezentáciu a diskusiu vybraných problémov využitia kvalitatívnych metód pri skúmaní rôznych oblastí sociálneho života. Podujatia sa zúčastnilo okolo 30 domácich a zahraničných účastníkov.

Miesto konania: Budova spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava

Organizačný výbor: T.Bužeková, M. Hlinčíková, Soňa G. Lutherová 

Galéria: