Miestny a regionálny rozvoj v kontexte európskej integrácie

Projekt VEGA

Evidenčné číslo projektu: 2/5104/26 

Nositeľ projektu: ÚEt SAV 

Meno zodpovednej riešiteľky: Oľga Danglová, CSc. 

Doba riešenia projektu: 1.1.2005 – 31.12.2007 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2007
Typ projektu: