Mitteleuropa – Osteuropa. Oldenburger Forschungen zur Kulturgeschichte Ostmitteleuropas

Medzinárodný projekt

Koordinujúca inštitúcia: Bundesinstitut für Ostdeutsche Kultur und Geschichte an der Calrvon Ossietzky Universität, Oldenburg, Nemecko

Odborný garant: Dr. Kurt Dröge, Universität Oldenburg

Doba riešenia: 2000

Členka projeku z ÚEt SAV a výstupy: PhDr. Rastislava Stoličná, CSc.; v roku 2000 spracovanie kapitoly do knižnej publikácie o etnokultúrnych tradíciách strednej a východnej Európy „Die Slowakei als ethnokultureller Raum“

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2000
Typ projektu: