Modernizace, identita, stereotyp, konflikt


Modernizace, identita, stereotyp, konflikt. Společnost po Hilsneriádě SALNER, P. – SOUKUPOVÁ, B. (Eds.). Bratislava : ZING PRINT, 2004. 99 s. ISBN 80-888997-17-8.