Modrotlač kandiduje na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO

V pondelok 20. marca 2017 sa v sídle Ministerstva pre umenie, kultúru, ústavu a médiá Rakúskej republiky vo Viedni uskutočnilo slávnostné podpísanie nominačného spisu k  prvku „Blaudruck/Modrotisk/Kékfestés/Modrotlač – resist block printing and indigo dyeing in Europe“  na zápis do RZ NKD ľudstva UNESCO.

 
 
Jeho predkladateľom je Rakúsko, ďaľšími zúčastnenými krajinami sú Česko, Nemecko, Maďarsko a Slovensko. Prípravou nominačného spisu sa od roku 2015 zaoberala medzinárodná komisia zložená z expertov, zástupcov národných komisií UNESCO a príslušných ministerstiev spomínaných štátov. Prípravu nominačného spisu za Slovenskú republiku zabezpečovalo a koordinovalo Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pri  Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve, podieľali sa na nej aj naše kolegyne Oľga Danglová a Ľubica Voľanská. Pre Slovenskú republiku ide o prvú nomináciu podávanú spoločne s viacerými štátmi.
 
Na národnej úrovni bola do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska Modrotlač zapísaná za rok 2015. Predkladateľom národnej nominácie bolo Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave.
Viac informácií TU.

           
Popis k fotografiám:
 
Slovenská delegácia pri slávnostnom podpise nominačného spisu k prvku Modrotlač. Zľava: Radoslav Ragač – generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva MK SR, Barbora Morongová – riaditeľka odboru nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva MK SR, Ľubica Voľanská – expertka pre nehmotné kultúrne dedičstvo, Ústav etnológie SAV, Ivan Sečík – štátny tajomník MK SR, Alena Heribanová – riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni, Juraj Hamar – predseda Rady ministra na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva.
Foto: archív SĽUK
 
Matej Rabada – Nanášanie rezervnej hmoty modrotlačovou formou na plátno.
Foto: archív SĽUK
 
Modrotlač Petra Trnku.
Foto: Martin Kleibl (archív SĽUK)

Galéria: 
Nie