Monika Vrzgulová v rozhlasovej relácii na rádiu Devín

Pri príležitosti 9. septembra, spomienky na obete Holokaustu a obete rasového násilia, diskutovala Monika Vrzgulová s historičkou HÚ SAV Katarínou Hradskou a s filozofom Fedorom Blaščákom v relácii rádia Devín Večer na tému: Ako hovoriť o Holokauste dnes. Typológia a paralely.

Hostia sa sústredili na historické a spoločenské súvislosti Holokaustu na Slovensku. Súčasťou diskusie bola aj téma mýtu Jozefa Tisa ako záchrancu slovenských Židov a problematika paralel Holokaustu v súčasnom spoločenskom dianí.

Záznam z relácie si môžete vypočuť tu.

Nie