Monografia kultúrno-historickej a spoločenskej topografie mikroregiónu Zdroje Bielych Karpát


HANUŠIN, J. – HUBA, M. – HUDEK, V. – IRA, V. – MINAROVIČ, M. – PODOBA, J. – PODOLÁK, P. – SPIŠIAK, P. – TVRDOŇ, M.: Monografia kultúrno-historickej a spoločenskej topografie mikroregiónu Zdroje Bielych Karpát. Bratislava : Regionálne environmentálne centrum Slovensko : Geografický ústav SAV, 2008. 154 s. ISBN 978-80-89320-02-8.