Možnosti inklúzie a komunitné skúsenosti ľudí v rómskych osadách

7.12.2012

Konferencia Možnosti inklúzie a komunitné skúsenosti ľudí v rómskych osadách  sa venovala komunitárnym prístupom v marginalizovaných rómskych osadách na Slovensku. Podujatie  otvorili predstaviteľ nadácie Friedrich Ebert Stiftung Martin Muránsky, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák a zástupca veľvyslanectva Spojených štátov amerických v SR Norman Thatcher Sharpf. Konferencie sa zúčastnili aj predstavitelia štátnej správy, Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny, ZMOS-u a predstavitelia politických strán.

Miesto konania: Bratislava

Videá z podujatia nájdete na youtube kanály TVjetotak.
 

Galéria: