MTA, Néprajzi Kutató Intézet, Budapešť, Maďarsko

Medzinárodná dohoda

Téma: 
1. Kultúra a tradícia v koexistencii etnických skupín
2. Teoretické a metodologické problémy výskumu ľudovej kultúry

V roku 2000 sa realizovali 2 krátkodobé študijné pobyty 2 pracovníčok (O. Danglová, E. Némethová) ÚEt v Budapešti, spojené so štúdiom v archívoch v knižniciach k vybraným témam.

Platnosť dohody: 1995-2000

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2000
Typ projektu: