MTA, Néprajzi Kutató Intézet, Budapešť, Maďarsko

Medzinárodná výmena je zameraná na výskumné témy: Kultúra a tradícia v koexistencii etnických skupín a Teoretické a metodologické problémy výskumu ľudovej kultúry.

Platnosť dohody: 2001 – 2003

Výstupy: V roku 2000 realizovali dve pracovníčky ÚEt pracovnú návštevu partnerského pracoviska v rámci účasti na 7. medzinárodnom kongrese SIEF, ktorý spoluoragnizoval Maďarská akadémia vied. Štúdijné cesty v rámci tém bilaterálnej dohody sa plánujú na rok 2002.

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2003
Typ projektu: