Múzeum Romské kultury, Brno, Česká republika

Medzinárodná dohoda

Téma: Aspekty historického a súčasného vývoja rómskej kultúry v ČR a SR

Dohoda uzavretá v roku 1996 oficiálne potvrdila už dlhšiu spoluprácu medzi Ústavom etnológie a múzeom. Kooperácia sa sústreďuje predovšetkým na vytvorenie optimálnych podmienok pre výskum tradičnej ľudovej kultúry Rómov a súčasných premien ich spôsobu života. V rámci dohody sa spolupráca sústredila na výmenu publikácií, poradenskú a prednáškovú činnosť

Pracovníci ÚEt: Arne Mann, Eva Krekovičová

Platnosť dohody: 1996 - 2001

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2001
Typ projektu: