Muzeum Romské kultury, Brno, Česká republika

Medzinárodná dohoda - Aspekty historického a súčasného vývoja rómskej kultúry v ČR a SR. 

Platnosť dohody: 2001 – 2005 

Nová dohoda nadviazala na predchádzajúcu, ktorá bola v platnosti už od roku 1996 ako výraz aktívnej pracovnej spolupráce medzi ÚEt a múzeom. Kooperácia v roku 2002 sa sústredila na konzultačnú a prednáškovú činnosť, výmenu publikácií a pokračovanie vytvárania podmienok pre výskum tradičnej kultúry Rómov a jej múzejnú dokumentáciu (pracovníci ÚEt SAV: A. Mann, E. Krekovičová). 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2005
Typ projektu: