Mýty naše slovenské


Mýty naše slovenské. E. KREKOVIČ, E. MANNOVÁ, E. KREKOVIČOVÁ. (Eds.) Bratislava : AEP, 2005. ISBN 80-88880-61-0, 248 s.

Kniha rozoberá základné kamene slovenskej mytológie od Veľkej Moravy, cez Matúša Čáka, Jánošíka, Štúra, Štefánika, Hlinku, Tisa až po Husáka a mýty obdobia komunizmu. Autori (archeológovia, jazykovedci, etnológovia,historici, publicisti) upozorňujú, v čom sa obsahy mýtov rozchádzajú s výsledkami výskumov.