Mýty a "realita" socialistických metropolí

23.-24.9.2014
Ústav etnológie SAV v spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovej v Prahe a so Židovskou náboženskou obcou v Bratislave organizuje medzinárodnú konferenciu Mýty a "realita" socialistických metropolí. Konceptualizace měst v boji o novou přítomnost a šťastnou budoucnost.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 23.-24.9.2014 v priestoroch ŽNO na Panenskej ulici č.4 v Bratislave. Na podujatí s príspevkami vystúpia aj Daniel Luther, CSc. a PhDr. Peter Salner DrSc. Podrobný program konferencie nájdete v prílohách.