Mýty a „realita“ středoevropských metropolí při utváření národních a nadnárodních identit. Příklad Prahy, Bratislavy, Varšavy, Krakova a Vídně

Projekt GA ČR

Myths and "reality" of Central-European metropolises during the formation of (trans)national identities. Prague, Bratislava, Warsaw, Cracow, Vienna

Nositeľ projektu: Charles University, Faculty of humanities, Prague

Meno zodpovedného riešiteľa v ÚEt SAV: Daniel Luther, CSc.

Evidenčné číslo projektu: GA ČR P410/12/2390

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2016
Typ projektu: