Na prahu milénia. Folklór a folkloristika na Slovensku


Na prahu milénia. Folklór a folkloristika na Slovensku. Medzinárodný zborník venovaný k 60. narodeninám Doc. PhDr. Milana Leščáka, CSc. Profantová, Z. (Ed.). Bratislava: ARM 333 pre MK SR, 2000, 255 s.