Napoleon Bonaparte in europäischen Volkslieder

Multilaterálny európsky projekt

Koordinátor: Univerzita v Augsburgu

Doba riešenia: 2001 – 2003 

Spoluriešiteľka z ÚEt SAV a výstupy v roku 2002: E. Krekovičová – excerpovanie materiálu k téme

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2003
Typ projektu: