Napoleon Bonaparte im Lied Europas

Medzinárodný projekt

Koordinátor: Dr. Uli Otto, Universität Augsburg, Nemecko

Doba riešenia: 2001 – 2003

Spoluriešiteľky z ÚEt SAV a výstupy v roku 2003: E. Krekovičová, príprava materiálov pre piesňovú zbierku o piesňach o Napoleonovi v Európe: výber piesní z archívov a literatúry, komentáre, zabezpečenie prekladu do nem. jazyka.

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2003
Typ projektu: