​Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej perspektíve

Nositeľ projektu a koordinujúca inštitúcia v SR: Ústav etnológie SAV v Bratislave Mgr. Z. Profantová, CSc.  

Nositeľ projektu a koordinujúca inštitúcia v ČR: Ústav soudobých dějin ČR, Centrum Orální historie PhDr. M. Vaněk, PhD. 

Doba riešenia: 1. 6. 2006–12. 12. 2009

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2009
Typ projektu: