​Národný konzultačný panel Kultúrne dedičstvo

16.3.2012

Vedecká konferencia, ktorej hlavným organizátorom bola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rámci  jedného z odborných panelov vystúpili aj Daniel Luther a Dušan Ratica s príspevkom na tému Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva ľudovej kultúry v strednej Európe. Podujatia sa zúčastnilo 25 účastníkov

Miesto konania: Banská Bystrica