Národopisná spoločnosť Slovenska

Pri Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV pôsobí Národopisná spoločnosť Slovenska (NSS), ktorá je občianskym združením dobrovoľne združujúcim absolventov etnológie – vedeckých a odborných pracovníkov, ako aj študentov tohto odboru, prípadne príbuzných disciplín.
Národopisná spoločnosť Slovenska vznikla transformáciou a premenovaním Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV, ktorá bola založená roku 1958. Spoločnosť má sídlo v Bratislave a má štyri pobočky (Západoslovenskú, Východoslovenskú, Stredoslovenskú s centrom v Banskej Bystrici a Stredoslovenskú s centrom v Martine). Činnosť NSS sa zameriava na vzájomnú informovanosť členov spoločnosti, prednáškovú činnosť a na spoluprácu s osvetovou praxou. Spoločnosť združuje vyše 200 riadnych, individuálnych, kolektívnych a čestných členov a členiek. 

Predsedníčka

PhDr. Martina Bocánová, PhD.

Členovia a členky výboru 

Mgr. Dagmara Bacová
Mgr. Dita Csütörtökyová (hospodárka)
Mgr. Maroš Demko
PhDr. Mária Halmová
doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.
Mgr. Juraj Janto, PhD.
Mgr. Katarína Koštialová, PhD.
Doc. Mgr. Katarína Nováková, PhD.
Mgr. Eva Ševčíková
Mgr. Soňa Štangová

Viac informácií tu.

Zobraziť plávajúce menu