Natália Slivková, Mgr.

kognitívna antropológia, konšpiračné teórie

e-mail: natalia.slivkova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108

VŠ vzdelanie: Sociálna antropológia, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, Bratislava 2013
Tituly a vedecké hodnosti: Mgr., 2012
Komunikačné jazyky: anglický
Rok nástupu na doktorandské štúdium: 2021