Chybová správa

 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Neperiodické publikácie

Bulhari na Slovensku. Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti

Bulhari na Slovensku. Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti. Štúdie. Ed. E. KREKOVIČOVÁ, V. PENČEV. Bratislava: Veda, Ústav etnológie SAV 2005 (vyšlo 2006 s vročením 2005). ISBN 80-224-0890-5, 200 s.

We Saw the Holocaust.

VRZGULOVÁ, M.: We Saw the Holocaust. Bratislava : Nadácia Milana Šimečku 2005. ISBN 80-89008-19-4, 134 s. (vyšlo 2006 s vročením 2005)

Bratislavské kaviarne a viechy

SALNER, P.: Bratislavské kaviarne a viechy. Bratislava : Vydavateľstvo PT 2006. ISBN 80-89218-20-2, 171 s. 

Cesty k identite

SALNER, P.: Cesty k identite. Bratislava : Zing Print 2005. ISBN 80-88997-27-5, 240 s. (vyšlo 2006 s vročením 2005).

Martin Benka: Odev môjho ľudu

BAJCUROVÁ, K. – BENŽA, M.: Martin Benka: Odev môjho ľudu. Trenčín : Vydavateľstvo Q-EX, a. s. 2006. ISBN 80-969598-0-2, 232 s.

Za horama, za vodú... Ľudové rozprávania z obce Závod

BUŽEKOVÁ, T.: Za horama, za vodú... Ľudové rozprávania z obce Závod. Senica : ER-PRINT, a.s. : Ústav etnológie SAV 2007. ISBN 978-80-969056-2-1, 112 s.

Malý etnopolitický slovník

BENŽA, M.:  Malý etnopolitický slovník. Bratislava : Zing Print s.r.o. 2005. ISBN 80-88997-28-3, 43 s. 

E/Migrácie a Slovensko. Diverzita ako faktor transformácií identít

LUTHER, D. (Ed.):  E/Migrácie a Slovensko. Diverzita ako faktor transformácií  identít. Bratislava : Ústav etnológie SAV, Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici, 2006. ISBN 80-88997-32-1. 192 s. 

Židovská komunita po roku 1945

SALNER, P. (Ed.): Židovská komunita po roku 1945 (zost. P. Salner). Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2006. ISBN 80-88997-33. 184 s. 

Folklór a komunikácia v procesoch globalizácie

KREKOVIČOVÁ a kol.: Folklór a komunikácia v procesoch globalizácie.  Bratislava : SAP 2005. ISBN 80-89104-84-3, 142 s. (vyšlo v r.2006).