Chybová správa

 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Neperiodické publikácie

Od folklórneho textu ku kontextu. K jubileu PhDr. Márie Kosovej, CSc.

KREKOVIČOVÁ, E. – POSPÍŠILOVÁ, J.  (Ed.): Od folklórneho textu ku kontextu. K  jubileu PhDr. Márie Kosovej, CSc. Etnologické štúdie 15.  Bratislava : Ústav etnológie SAV – Etnologický ústav AV ČR 2006. ISBN 80-969427-4-3, 214 s. 

Slovenský vidiek. Bariéry a perspektívy rozvoja

DANGLOVÁ, O.: Slovenský vidiek. Bariéry a perspektívy rozvoja. Bratislava : Zing Print 2006.  ISBN 80-88997-30-5, 189 s. 

Publikácia vychádza z etnologického výskumu vybraných vidieckych komunít na Slovensku po roku 1990.

Identita a pamäť. Devín/ Theben/ Dévény ako pamätné miesto

KILIÁNOVÁ, G.: Identita a pamäť. Devín/ Theben/ Dévény ako pamätné miesto. Bratislava : Ústav etnológie SAV a SAP 2005. ISBN 80-88880-68-8, 148 s. (vyšlo začiatkom roka 2006).

Malé dejiny veľkých udalostí v Československu po roku 1948, 1968, 1989. I., II.

Malé dejiny veľkých udalostí v Československu po roku 1948, 1968, 1989. I., II. Z. PROFANTOVÁ. (Ed.) Etnologické štúdie 13. Bratislava : ÚEt SAV a Ústav pamäti národa, Tomáš Písecký-ARM 333 2005. ISBN 80-89069-13-4, s. 193 a s. 283.

Bibliografia publikácií spoluriešiteľov CE SAV „Kolektívne identity v moderných spoločnostiach Región strednej Európy“

Bibliografia publikácií spoluriešiteľov CE SAV „Kolektívne identity v moderných spoločnostiach Región strednej Európy“. Juraj, PODOBA (Ed.) Interná tlač 2005.

Ethnology in Slovakia at the Beginning of the 21th Century. Reflections and Trends

Ethnology in Slovakia  at the Beginning of the 21th Century. Reflections and Trends. Ed. G. KILIÁNOVÁ, K. KOSTLIN, H. NIKITISCH, R. STOLIČNÁ. Veröffentlichungen Europäische Ethnologie 27, Etnologické štúdie 9, Bratislava – Wien 2005. ISBN 3-9-02029-10-2, 229 s.

Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie: Zborník zo seminára

Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie: Zborník zo seminára. J. MARUŠIAK, M. FERENCOVÁ. (Eds.) Bratislava: Ústav politických vied SAV, Veda, Vydavateľstvo SAV 2005. ISBN 80-224-0843-3, s. 186.

Folklór v kontextoch: Zborník príspevkov k jubileu doc. dr. Ľubice Droppovej, CSc.

Folklór v kontextoch: Zborník príspevkov k jubileu doc. dr. Ľubice Droppovej, CSc. Ed. H. HLÔSKOVÁ. Bratislava 2005. ISBN 80-88997-20-8. 215 str.

Mýty naše slovenské

Mýty naše slovenské. E. KREKOVIČ, E. MANNOVÁ, E. KREKOVIČOVÁ. (Eds.) Bratislava : AEP, 2005. ISBN 80-88880-61-0, 248 s.

Menšiny v meste. Premeny etnických a náboženských identít v 20. storočí

Menšiny v meste. Premeny etnických a náboženských identít v 20. storočí. D. LUTHER,  P. SALNER.  (Eds.) Bratislava : ÚEt SAV 2004.  ISBN 80-88997-18-6, 183 s.  (vyšlo v roku 2005 s vročením 2004).