Chybová správa

 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Neperiodické publikácie

Slovenské ľudové rozprávky

GAŠPARÍKOVÁ, Viera: Slovenské ľudové rozprávky. III. diel. Bratislava : Veda 2004. ISBN 80-224-0810-7, 872 s.  (Vyšlo v roku 2005)

Mentálne obrazy, stereotypy a mýty vo folklóre a v politike

KREKOVIČOVÁ, Eva: Mentálne obrazy, stereotypy a mýty vo folklóre a v politike. Bratislava : ÚEt SAV – ETERNA Press 2005. ISBN 50-969259-1-1, 128 s.

Vidiek v procese transformácie. Výsledky etnografického výskumu jedného západoslovenského regiónu

DANGLOVÁ, Oľga a kol. Vidiek v procese transformácie. Výsledky etnografického výskumu jedného západoslovenského regiónu. Bratislava : Zing Print 2005. ISBN 80-88997-25-9, 153 s.

Etnológia: Odborový rubrikátor

BENŽA, Mojmír: Etnológia: Odborový rubrikátor. Bratislava 2005. (Nákladom autora.) ISBN 80-969322-9-2, 87 s.

Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Chorvátsku: Atlas narodne kulture Slovaka u Hrvatskoj.

BENŽA, Mojmír (editor). Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Chorvátsku: Atlas narodne kulture Slovaka u Hrvatskoj. Našice : Zväz Slovákov v Chorvátsku 2005. ISBN 953-7277-01-1, 164 s., 219 máp, bibliografia.

Ľudová kultúra Slovákov na Ukrajine

BENŽA, Mojmír (editor). Ľudová kultúra Slovákov na Ukrajine. Užhorod : Mystecka linia 2005. ISBN 966-8764-12-9, 218 s., obr. príloha, bibliografia.

Tradičná kultúra regiónov Slovenska

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana a kol. Tradičná kultúra regiónov Slovenska. 2. doplnené vydanie. Bratislava : Veda 2005. ISBN 80-224-0853-0, 240 s.

Študentský projekt Stratení susedia – zabudnutá história

Študentský projekt Stratení susedia – zabudnutá história. VRZGULOVÁ, M. (Ed.) Bratislava : Nadácia Milana Šimečku, Vydavateľstvo Svornosť, 2004, 48 s. ISBN 80-89008-18-6.

Kapitoly z dejín folkloristiky na Slovensku

Kapitoly z dejín folkloristiky na Slovensku. Ethnologia Slovaca et Slavica. Tomus XXX-XXXI,1998–1999. Zborník Filozofickej Fakulty Univerzizy Komenského. Zborník štúdií venovaný 70. narodeninám Prof. Dr. J. Michálka, DrSc. PROFANTOVÁ, Z. (Ed.) Bratislava : Univerzita Komenského, 2003, 212 s.

Modernizace, identita, stereotyp, konflikt

Modernizace, identita, stereotyp, konflikt. Společnost po Hilsneriádě SALNER, P. – SOUKUPOVÁ, B. (Eds.). Bratislava : ZING PRINT, 2004. 99 s. ISBN 80-888997-17-8.