Chybová správa

  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Neperiodické publikácie

Kult a mágia v materiálnej kultúre

Kult a mágia v materiálnej kultúre. Zborník z konferencie: Kult a mágia v materiálnej kultúre. KREKOVIČ, E. (Ed.) – PODOLINSKÁ, T. (Co-ed.) Bratislava : SAS, Ústav etnológie SAV 2004, 110 s. ISBN 80-968040-30.

V službách etnografie. Zborník k 70. výročiu narodenia Ondreja Krupu /A néprajztudomány szolgálatában. Köszöntkönyv Krupa András 70. születésnapja tiszteletére

V službách etnografie. Zborník k 70. výročiu narodenia Ondreja Krupu /A néprajztudomány szolgálatában. Köszöntkönyv Krupa András 70. születésnapja tiszteletére. DIVIČANOVÁ, A. – KREKOVIČOVÁ, E. – UHRINOVÁ, A. (Eds.). Békéscsaba : VÚSM – ÚEt SAV 2004. 584 s. ISBN 963 86573-1-6.

Communities in Transformation: Central and Eastern Europe

Communities in Transformation: Central and Eastern Europe. KILIÁNOVÁ, G. (Ed.) – DANGLOVÁ, O. – KANOVSKÝ, M. (Eds.). Anthropological Journal on European Cultures, Volume 12, 2003. 209 s. LIT ISBN 3-8258-6977-6, ISSN 0960-0604. (Vyšlo v r. 2004.)

Slovenský rok. Receptár na dni sviatočné, všedné i pôstne

STOLIČNÁ, Rastislava. Slovenský rok. Receptár na dni sviatočné, všedné i pôstne. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2004, 135 s. ISNB 80-969221-1-4.

Jedlo ako kľúč ku kultúre. (Geneticko-historické a sémantické aspekty nášho stravovania)

STOLIČNÁ, Rastislava. Jedlo ako kľúč ku kultúre. (Geneticko-historické a  sémantické aspekty nášho stravovania). Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2004, 173 s. ISBN 80-7090-7765-7.

Religiozita a medzikonfesionálne vzťahy v lokálnom spoločenstve

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana. Religiozita a medzikonfesionálne vzťahy v lokálnom spoločenstve. Bratislava : Ústav etnológie SAV a Merkur, 2004. ISBN 80-969163-5-1, 198 s.

Oldřich Sirovátka – folkloristické studie

Oldřich Sirovátka – folkloristické studie. HLÔŠKOVÁ , H. – POSPÍŠILOVÁ, J. (Eds.). Brno: 2002, 197 str. (ZBORNÍK)

Videli sme holokaust

Videli sme holokaust. VRZGULOVÁ, M. (Ed.). Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, 2002. 128 s. (Vyšlo v r. 2003 s vročením 2002)

Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Juhoslávii. Atlas narodne kultura Slovaka u Jugoslavii

Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Juhoslávii. Atlas narodne kultura Slovaka u Jugoslavii. BENŽA, M. (Ed.). Báčsky Petrovec: Matica slovenská v Juhoslávii a Ústav etnológie SAV, Bratislava, 2002 (vyšlo v roku 2003 s vročením 2002). 413 s., 296 máp. ISBN 86-903775-0-6.

Chatam Sofer memoriál

SALNER, P. – KVASNICA, M. Chatam Sofer memoriál. 1762-2002. Bratislava: Zing Print, 2002 (vyšlo v roku 2003). 223 s. ISBN 80-88997-15-1.

Kniha mapuje život a dielo tohto významného rabína, ale aj osudy miesta jeho posledného odpočinku.