Chybová správa

 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Neperiodické publikácie

30 rokov vo výskumných táboroch: jubilejné spomienky na prácu v teréne

30 rokov vo výskumných táboroch : jubilejné spomienky na prácu v teréne. Zostavili: E. KREKOVIČOVÁ, O. KRUPA, J. ANDO. Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2008 ; Bratislava : Ústav etnológie SAV. 150 s. ISBN 978-963-87342-6-6.

Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúry a folklóru I–II.

Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúry a folklóru I–II. H. HLÔŠKOVÁ  – A. ZELENKOVÁ.

Spory o biskupa Vojtaššáka: politické a spoločenské aktivity Jána Vojtaššáka v rokoch 1938–1945

HLAVINKA, J. – KAMENEC, I.:  Spory o biskupa Vojtaššáka : politické a spoločenské aktivity Jána Vojtaššáka v rokoch 1938–1945. M. VRZGULOVÁ. (Ed.)Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu, 2008. 63 s. ISBN 978-80-969857-1-5. (ZBORNÍK)

Mozaika židovskej Bratislavy

SALNER, P.: Mozaika židovskej Bratislavy. Edícia: Bratislava-Pressburg. Bratislava : Albert Marenčin Vydavateľstvo PT, 2007. 199 s. ISBN 978-80-89218-37-0.

Chute a vône Slovenska (zborník)

Chute a vône Slovenska. Zborník štúdií o kulinárnych tradíciách. Zost. R. Stoličná. Martin: Slovenské národné múzeum 2007. ISBN 978-80-8060-211-6, 129 s. (ZBORNÍK)

The Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989

The Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989. Z. PROFANTOVÁ. (Ed.) Bratislava : VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Sciences 2006. ISBN 80-224-0926-X., 466 s. (vyšlo v r.2007) Anglická verzia zborníka, ktorý vyšiel v roku 2005. (ZBORNÍK)

Neroľnícka rodina na Slovensku

Neroľnícka rodina na Slovensku. Zborník príspevkov z rovnomenného seminára. M. BOTÍKOVÁ, Ľ. HERZÁNOVÁ, M. BOBÁKOVÁ. (Eds.) Bratislava : Združenie Prebudená pieseň pre Katedru  etnológie a kultúrnej antropológie FF UK v Bratislave 2007. ISBN 978-80-88926-35-1, 191 s. (ZBORNÍK)

Changing Social Practices and Strategies. Case Studies from Central and Eastern Europe and Mongolia

Changing Social Practices and Strategies. Case Studies from Central and Eastern Europe and Mongolia. F. PINE, J. PODOBA. (Eds.) Bratislava: Institute of Ethnology of Slovak Academy of Sciences 2007. ISBN 978-80-88997-37-5, 200 s. (ZBORNÍK)

Malé dejiny veľkých udalostí III.

Malé dejiny veľkých udalostí III: naratívna každodennosť v kontexte sociálno-historickej retrospektívy. Z. PROFANTOVÁ. (Ed.) Etnologické štúdie, 14. Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2007. 207 s. ISBN 978-80-88997-41-2. (ZBORNÍK)

Trendy regionálneho a miestneho rozvoja na Slovensku

Trendy regionálneho a miestneho rozvoja na Slovensku. Z. BEŇUŠKOVÁ, O. DANGLOVÁ. (Eds.) Bratislava : Ústav etnológie SAV, Bratislava : Centrum Ppre európsku politiku, Bratislava : Katedra etnológie a etnomuzikológie, Nitra 2007. ISBN 978-80-88997-35-1, 215 s. (ZBORNÍK)